Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

28/01/2024 - Pemeriksaan bersepadu bulanan JPES dan SDT memastikan amalan perniagaan beretika di Dearah Temburong

​Pemeriksaan bersepadu bulanan yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES) melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna bersama Unit Sukatan dan Timbangan (SDT), Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi baru-baru ini telah mendapati premis-premis perniagaan di kawasan Mukim Amo dan Mukim Bukok, Daerah Temburong mematuhi perundangan Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Akta Sukatan dan Timbangan 1983, Penggal 151.

read more 

 Attachments
Created at 1/29/2024 3:01 PM by Mohammad Haimi bin Yarmin
Last modified at 1/29/2024 3:02 PM by Mohammad Haimi bin Yarmin