Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

19 Dec 2023 - Lapan premis perniagaan dikenakan kompaun dan notis amaran kerana gagal patuhi harga yang ditetapkan dan peraturan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142

​Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES) di Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mendapati lapan (8) buah premis perniagaan melakukan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya di sepanjang bulan November 2023.

read more


Attachments
Created at 1/11/2024 9:02 AM by Mohammad Haimi bin Yarmin
Last modified at 1/11/2024 9:02 AM by Mohammad Haimi bin Yarmin