Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

16 Aug 2023 - Kegagalan mematuhi peraturan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142 kerap didapati di sepanjang bulan Julai 2023

​Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES) di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengeluarkan dua kompaun kepada dua buah premis perniagaan atas ketidakpatuhan terhadap Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya, di sepanjang bulan Julai 2023.

​read more

Attachments
Created at 8/16/2023 4:06 PM by JPES Admin 1
Last modified at 8/16/2023 4:06 PM by JPES Admin 1